Presvedčenie o tom, že domáce plynové zariadenia predstavujú riziko, nie je bezpredmetné. Médiá nás každú chvíľu informujú o nešťastných nehodách – výbuchoch plynu v paneláku alebo v rodinnom dome. Ak váš plynový systém bol vyhotovený odborne a zodpovedne, môžete spať pokojne. Výhody plynúce z tohto typu vykurovania pocítite pod podmienkou, že systém bol zamontovaný správne a vy ho využívate v súlade s odporúčaniami.

Plynový vykurovací systém a potrebné formálne náležitosti

Ak plánujete svoj dom vykurovať plynom, musíte byť trpezliví. Kým získate povolenie na tento typ vykurovania, v prvom rade vyhotovte s odborníkom príslušný plán a projekt systému. Tento krok preskočiť nemôžete – bezpečnosť je najdôležitejšia! Pokiaľ ide o vykurovanie plynom, cena systému zahŕňa nielen samotné zariadenia, ale predovšetkým podrobnú dokumentáciu, ktorá s nimi súvisí.

Projekt vykurovacieho systému na plyn by mal vypracovať kvalifikovaný odborník. Iba taká žiadosť môže byť schválená. Musí obsahovať tieto prvky:

 • projekt plynovej prípojky;
 • umiestnenie plynovej skrinky;
 • schému rozvrhnutia inštalácie;
 • usporiadanie rozvodov.

Po nainštalovaní každý systém na tekutý plyn musí byť podrobený kontrole tesnosti. Na skúšku obvykle dozerá stavbyvedúci a odberateľ plynu.

Cena vykurovacieho systému

Plynové kúrenie – cena vykurovacieho systému závisí od umiestnenia a materiálu. Cena technického projektu vykurovacieho systému sa pohybuje medzi 500 a 1200 PLN. Prečo sú to také veľké cenové rozdiely?

To závisí od veľkosti a zložitosti systému, a teda aj samotného projektu. Okrem samotného projektu, musíme ešte zaplatiť za:

 • geodetické služby;
 • montáž plynovej skrinky;
 • prebierku plynovej prípojky;
 • napojenie na plynovú sieť.

Skôr než sa plynom začne vykurovať…

Aby plynová inštalácia mohla začať fungovať, potrebujete uzatvoriť zmluvu s dodávateľom plynu. Firma následne zamontuje plynomer a určí termín začiatku dodávky. Overí tiež všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnosti v domácnosti, a to sú:

 • povolenie na využívanie systému na skvapalnený plyn;
 • projekt vyhotoveného plynového systému;
 • protokol z technickej prebierky a skúšky tesnosti plynového systému;
 • vyhlásenie stavbyvedúceho, že stavebné práce boli uskutočnené v súlade so schváleným projektom domu;
 • protokol zo schválenia kominárom ventilačných vedení a komínového vedenia.

V prípade vykurovania plynom cena inštalácie nie vždy rozhoduje o tom, či ju zriadime u seba doma. Keď plánujete plynové kúrenie v domácnosti, musíte byť trpezliví a pripraviť sa na plné nasadenie síl a prostriedkov, ak chcete s celou vecou prísť šťastne do cieľa. Nezabúdajte tiež na moderné riešenia, ktoré zaručujú trvanlivosť, tesnosť a kvalitu celého systému.

Zdroj foto 1: Studio Harmony / shutterstock.com

Zdroj foto 2: flaga.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *